Om Turn2

Affärsidé

Tillhandahålla kvalificerad kompetens inom fastighetsområdet med specialinriktning på energieffektivisering till fastighetsägare och förvaltningsföretag.

Ledord

  • Bra inomhusklimat
  • Hög energieffektivitet
  • Låg miljöbelastning

Vision

Text kommer
– Värderingar
Text kommer
– Ambitioner
Text kommer