Energi

Är du intresserad av övriga tjänster? Läs mer.

Energi och drifttjänster

Driftoptimering

  1. Framtagande av dokumentation (Driftinstruktioner, flödesschema, övriga ritningar)
  2. Besök på plats. Genomgång av fastighetens tekniska installationer samt dokumentation av inställningar. Mätning av temperatur mm.
  3. Framtagande av förslag till åtgärder. Vissa åtgärder kan genomföras direkt på plats och därefter dokumenteras
  4. Genomförande av åtgärder.

Energianalys

  1. Genomgång av fastighetens energiåtgång, kontakt med leverantörer, avläsning av mätare.
  2. Sammanställning av statistik av energi och vatten samt kostnaden för detta.
  3. Jämförelse med liknande objekt. Vid större fastighetsbestånd jämförelse mellan de olika fastigheterna.
  4. Jämförelse sker normalt med ”åtgång” per kvm.
  5. Kontakt med hyresgäster/brukare för genomgång av inneklimat.
  6. Framtagande av åtgärdsförslag för minska energibehovet

Kombinerad driftoptimering och energianalys.

Detta innebär en kombinerad arbetsinsats genom att först gå igenom energistatistik, därefter utföra driftoptimering samt efter beslutade och genomförda åtgärder kontrollera att åtgärderna gav önskat resultat.

Energiförvaltning

1. Fortlöpande kontroll av energi och vattenåtgång gentemot uppställda mål om förbrukningsvärde.

2. Hjälp med upphandling av elenergi i konkurrens.

Det lönar sig att ha kontroll på energiåtgång så att åtgärder kan genomföras innan kostnaderna drar iväg.

Jämförelse större fastighetsbestånd med Repab. Förbrukningar värme (kWh/kvm). Fördelningsnyckel är antal fastigheter

 

Jämförelse större fastighetsbestånd med Repab. Förbrukningar vatten (Liter/kvm). Fördelningsnyckel är antal fastigheter.